Homologatie

Slide background

Advies - optimalisatie - Inspectie - Homologatie

Erkende technische dienst

ESTL is een erkende technische dienst bij FOD mobiliteit en Vervoer als type A, geaccrediteerd volgens de ISO17025-standaard. Dit is een unieke combinatie binnen België. Hierdoor kunnen we de grootst mogelijke waaier aan oplossing aanbieden. Gecombineerd met onze nauwe samenwerking met de overheidsdiensten slagen we er in om voertuigen uiterst snel en efficiënt te homologeren.

We verzorgen typegoedkeuringen

De combinatie van een professioneel meetlabo in Deerlijk, een ruime testpiste regio Gent, en mobiele meetapparatuur om ter plaatste testen uit te voeren, stelt ons in staat om efficiënt en prijsgunstig de conformiteit van uw producten met de vigerende regelgeving af te toetsen. Met de klemtoon op technische en administratieve ondersteuning verzorgen we:

 • Europese typegoedkeuring voor voertuigen (WVTA)
 • Nationaal kleine serie goedkeuringen (NKS)
 • Evaluatie en goedkeuringen voor technische eenheden
 • Partiële goedkeuringen van voertuigen

We homologeren individuele voertuigen

Te druk, constructeur in het buitenland of geen COP?
We hebben als enige labo in België de mogelijkheid om complete én voltooide voertuigen te homologeren. We voeren de homologatie in ons labo, of ter plekke uit, volgens uw voorkeur. We doen dit voor voltooide(laatste fase, meestal carrosseriebouw op een motorvoertuig) of complete voertuigen(1 fase, meestal aanhangwagens en trailers).

We werken internationaal

Omdat homologatie een relatief complexe materie met veel mogelijke valkuilen is, focussen we op een goede ondersteuning tijdens het ganse traject. Onze medewerkers hebben een ruime technische achtergrond, om u te helpen in de zoektocht naar een pragmatische en conforme oplossing.

We hebben goede relaties met buitenlandse labo’s, zodat we U een grotere scope kunnen aanbieden. Hierdoor is ESTL een one-stop-shop voor homologatie.

We kalibreren meetapparatuur

We kunnen de staat van uw meetapparatuur aftoetsen, om de meettechniek van uw bedrijf te borgen. Meer informatie over ons aanbod vind je hier.

Onze scope

Wij zijn actief in de volgende domeinen:

 • Beschermingsinrichtingen aan de achterzijde (ECE R58)
 • Remsystemen (ECE R13)
 • Ruimte voor de montage & bevestiging van de achterste kentekenplaat (1003/2010)
 • Massa’s & afmetingen (1230/2012)
 • Voertuigen met betrekking tot hun opspatafscherming (109/2011)
 • Installatie van lichten en verlichtingsinrichtingen (ECE R48)
 • Koppelinrichtingen en montage van koppelingen op voertuigen (ECE R55 & 94/20/EG)
 • Zijdelingse beschermingsinrichtingen (ECE R73)
 • Sleepogen voor motorvoertuigen (1005/2010)
 • Montage van banden (458/2011)
 • Voorgeschreven constructieplaat en voertuigidentificatienummer (19/2011)
 • Voertuigen met betrekking tot hun stuurinrichting (ECE R 79)
 • Individuele nationale voertuighomologatie volgens voor complete of voltooide voertuigen (KR 2007/46/EG)
 • EU en nationale typegoedkeuring van voertuigen :WVTA, NKS (2007/46/EG)
 • Landbouwvoertuighomologatie volgens VO 167/2013 en zijn delegated acts.

Verdere info

Heeft u een wagen gekocht in het buitenland? Kijk hier wat de verdere stappen zijn.

Wenst u meer te weten? Bekijkt u dan ook even de homologatie terminologie.

Diverse inlichtingen fiches kunnen gedownload worden via het documentatiecentrum. (inloggen is verplicht)

Via deze link kan onze testscope bekeken worden.