Certified vehicle versus load securing

Safe load securing = a shared responsibility!

Certificatie

Wanneer een bepaalde lading gezekerd moet worden is het ook belangrijk om een aantal eigenschappen van het voertuig na te gaan:

 

 • Heeft het voertuig een voldoende stevig kopschot?
  Indien het voertuig beschikt over een kopschot dat gecertificeerd is met een bepaalde blokkeercapaciteit, dan kan dit kopschot aangewend worden voor de ladingzekering. Indien de lading vormsluitend tegen het kopschot geladen wordt en de blokkeercapaciteit afdoende is, dan kan gesteld worden dat de lading gezekerd is in de voorwaartse richting.
 • Heeft het voertuig een voldoende stevige zijwand?
  Net zoals bij de voorwand kan er een analoge redenering gemaakt worden. Een belangrijke opmerking hierbij is echter dat de blokkeercapaciteit van de zijwanden enkel bruikbaar is indien de lading uniform verdeeld is over de vrachtwagen en indien de totale zijdelingse speling de 8cm niet overschrijdt.
 • Heeft het voertuig een voldoende stevige achterwand?
  Opnieuw kan dezelfde redenering gemaakt worden als bij de zij- en achterwand. Hier kan wel opgemerkt worden dat het praktisch weinig voorkomt dat een lading vormgesloten reikt tot tegen de achterwand van de vrachtwagen.
 • Is er een pallettenrand aanwezig?
  Een pallettenrand is een zijdelingse opstaande rand van ongeveer 2 cm. Deze wand kan het zijdelings afschuiven van ladingen vermijden. Vooral bij lage stabiele ladingen kan de pallettenrand een enorme aanwinst zijn.
 • Zijn er voldoende sjorpunten aanwezig en zijn de sjorpunten voldoende stevig?
  Indien het niet mogelijk is om de lading te stuwen met de aanwezige constructionele elementen van de carrosserie, dient er bijkomend gezekerd te worden. Hiervoor maakt men gebruik van de aanwezige sjorpunten op de vrachtwagen. Het is dus belangrijk dat deze sjorpunten voldoende sterk zijn en dus ook in ingebouwde toestand getest werden.

Gezien een vrachtwagen sowieso een bepaalde opbouw heeft, is het interessant om de opbouw danig te ontwerpen of te bouwen dat deze opbouw ook de nodige ladingzekeringsfuncties heeft. Wist u dat een goede opbouw met betrekking tot ladingzekering de volgende voordelen heeft:

 • Grotere veiligheid
 • Minder tijdsverlies bij het stuwen van de goederen
 • Minder sjormiddelen noodzakelijk
 • Inzetbaarheid van de vrachtwagen bij verschillende transporten neemt toe
© Copyright 2016 - ESTL