Shape stability versus load securing

Safe load securing = a shared responsibility!

Vormstabiele ladingseenheden, waarom?

Het vormstabiel maken van een eenheidslading heeft de volgende voordelen met betrekking tot de ladingzekering:

  • Berekeningsformules voor het aantal zekeringsmiddelen kunnen aangewend worden. Het hebben van een stabiele lading is de voorwaarde om de formules te mogen toepassen. Er dienen geen testen te gebeuren in gezekerde toestand, wat het aantal vrijheidsgraden van uw logistiek niet beperkt.
  • Juridische zekerheid over de manier van stuwen.
  • De verlader voldoet hierbij aan de eis voor “een voldoende stevige transportverpakkingen” (zie KB ladingzekering)
  • De lading hoeft niet over de volledige hoogte geblokkeerd te zijn. Dit laat ook veel gemakkelijker deelvrachten toe gezien men op voorhand de andere palletten die zich in de vrachtwagen bevinden niet kent.

Bekijk ook ondestaande video van een 0,5g noodstop. Deze noodstop werd uitgevoerd met een snelheid van 25 km/u.