WIE ZIJN WE?

ESTL NV
Wafelstraat 46
8540 Deerlijk
België
+32 (0) 56 77 86 00
info@estl.be
BE 0818.634.666

De bescherming van uw privacy is heel belangrijk voor ESTL NV. We besteden de grootst mogelijke zorg in de omgang met uw persoonlijke data.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE VAN U EN WAAROM?

Contactinformatie

Als u op onze website het contactformulier invult, houden we de gegevens die u invult bij. We slaan uw voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, boodschap, IP-adres en het tijdstip van verzenden veilig op. Dit is nodig om op de correcte manier met u te kunnen communiceren.

Wanneer u een e-book of bestand downloadt, slaan we, indien u uw toestemming geeft, uw e-mailadres en naam op. Deze informatie hebben wij nodig om u de downloads te kunnen sturen.

Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, slaan we uw naam en e-mailadres op. Die gegevens hebben we nodig om u onze nieuwsbrieven te sturen en op de hoogte te houden van onze activiteiten en diensten.

Wanneer u klant wordt bij ESTL bewaren we nog een aantal extra gegevens van u zoals uw bedrijfsnaam, adresgegevens en facturatiegegevens.

Uw gegevens worden veilig opgeslagen in ons ERP-systeem ODOO. Dit systeem draait op onze eigen servers.

Waarvoor gebruiken wij uw data?

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, het versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en reclame- of marketingdoeleinden. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Met wie delen wij uw data?

Enkel ESTL gebruikt uw gegevens. Wij delen uw data dus NIET met derden.

Indien ons laboratorium wettelijk verplicht is of contractueel bevoegd is om vertrouwelijke informatie vrij te geven, aan bijvoorbeeld de overheid of gerechtelijke instanties, dan zal de betrokken klant of persoon in kennis worden gesteld van het vrijgeven van de informatie, tenzij dit bij wet verboden is.

Met uitzondering van informatie die de klant openbaar beschikbaar stelt, of indien anders is overeengekomen tussen het laboratorium en de klant (bijvoorbeeld in het kader van reageren op klachten), wordt alle overige informatie als bedrijfseigen informatie beschouwd en moet deze als vertrouwelijk worden beschouwd.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

ESTL bewaart uw persoonsgegevens tot 1 maand nadat u zich uitschreef voor onze nieuwsbrief.

Indien ESTL NV uw gegevens ontvangt via e-mails en ondertekende offertes, dan zitten uw gegevens permanent in ons systeem, tot u ons vraagt de gegevens te verwijderen.

Het laboratorium is via juridisch afdwingbare overeenkomsten verantwoordelijk voor het beheer van alle tijdens de uitvoering van laboratoriumactiviteiten verkregen of gecreëerde informatie.

Het personeel, met inbegrip van de commissieleden, contractanten, personeel van externe organisaties of personen die optreden namens het laboratorium, houdt alle tijdens het uitvoeren van de laboratoriumactiviteiten verkregen of gecreëerde informatie vertrouwelijk, behalve als dit bij wet vereist is.

Het laboratorium zal de klant vooraf op de hoogte brengen van welke informatie het van plan is openbaar te maken.

Via andere bronnen dan de klant zelf (bijvoorbeeld een klager, regelgevende instanties) verkregen informatie over de klant is geheim tussen de klant en het laboratorium. (De vertrekker (bron) van deze informatie wordt vertrouwelijk gehouden door het laboratorium en wordt niet met de klant gedeeld, tenzij de bron hiermee instemt.

Hoe beschermen we uw gegevens?

We doen onze uiterste best om alle redelijke en gepaste stappen te nemen om de persoonlijke informatie die we in ons bezit hebben te beschermen tegen misbruik, verlies of ongeautoriseerde toegang. Dit doen we aan de hand van een aantal gepaste technische en organisatorische maatregelen. Hieronder vallen ook maatregelen om met verdenkingen van data-inbreuk om te gaan.

Indien u misbruik of verlies van of ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke informatie vermoedt, laat dit ons dan onmiddellijk weten op info@estl.be.

WELKE RECHTEN HEEFT U?

Als gebruiker heeft u ook een aantal rechten die betrekking hebben op uw persoonsgegevens. Als u een van die rechten wil inroepen, dan kunt u zich best rechtstreeks tot ESTL richten door een e-mail te sturen naar info@estl.be.

Recht op inzage en rechtzetting

U beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kunt u laten wijzigen of verwijderen.

Recht op overdracht

U heeft het recht om de data die wij over u hebben bij ons op te vragen, zodat u de data zonder problemen aan een ander bedrijf, dat eenzelfde soort dienst biedt, kunt doorgeven.

Recht om te worden vergeten

Een bezoeker heeft het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databases.

Recht om klacht in te dienen

Indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Recht om toestemming in te trekken

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens worden verzameld, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

COOKIES

Waarvoor worden cookies gebruikt?

ESTL gebruikt cookies om:

  • het gebruik en de functionaliteiten van de website te verbeteren;
  • te analyseren hoe gebruikers gebruikmaken van de website en om statistieken op te stellen;
  • de gebruikers gepersonaliseerde informatie en advertenties te tonen.

Welke soorten cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om door een website te navigeren en de functies van de website te gebruiken.

Performance cookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de browsers die gebruikt worden en de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina. We gebruiken Google Analytics voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en voor het opstellen van bezoekersstatistieken (meer info over hoe Google gegevens gebruikt).

Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).

Hoe kunt u uw cookies beheren?

De meeste webbrowsers zullen cookies accepteren, maar als u liever heeft dat we op deze wijze geen gegevens van u verzamelen, kunt u er in de privacyinstellingen van uw browser voor kiezen om alle cookies te accepteren, enkele cookies te accepteren of alle cookies te weigeren. Het afwijzen van alle cookies betekent echter dat het mogelijk is dat u niet van alle functies van onze website kunt profiteren. Elke browser is anders, dus bekijk het “Helpmenu” van uw browser om te zien hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen.

Voor algemene informatie over cookies, inclusief over het uitschakelen ervan, kunt u aboutcookies.org bekijken. Hier vindt u ook details over het verwijderen van cookies van uw computer.

WIJZIGINGEN

ESTL heeft het recht om deze privacyverklaring te veranderen indien nodig. De privacy policy werd het laatst gewijzigd op 29/10/2019.